Dla firm

Obsługa przedsiębiorców i spółek

 

„Kancelaria  Radcy Prawnego - Joanna Nawrocka Radca Prawny” świadczy usługi prawne z zachowaniem najwyższych standardów obsługi. Wiedza praktyczna i doświadczenie  pozwalają zagwarantować Państwu unikalną jakość świadczonych usług prawnych oraz bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Kierujemy ofertę  obsługi prawnej do mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, niezależnie od branży jak i formy prawnej prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (obejmuje więc zarówno przedsiębiorców będących osobami fizycznymi jak też spółkami prawa handlowego).

Kancelaria oferuję bieżącą obsługę prawną dla przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

W szczególności  obsługa prawna obejmuje:

 • bieżąca obsługa prawna spółek (przygotowanie  projektów uchwał, statutów, regulaminów, obowiązki związane z Krajowym Rejestrem Sądowym),
 • informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta lub pozostających w związku z tą działalnością,
 • przygotowywanie projektów umów, opiniowanie i analiza zawieranych umów handlowych,
 • sprawy z zakresu prawa pracy: przygotowanie projektów umów o pracę, kontaktów menadżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz aktów wewnątrzzakładowych, doradztwo w zakresie zwolnień grupowych,
 • porady prawne, opinie, ekspertyzy,
 • przygotowywanie pism i dokumentów procesowych, m.in. pozwów, apelacji, zażaleń skarg, sprzeciwów, wniosków,
 • zastępstwo przed sądami oraz  innymi organami publicznymi w sprawach cywilnych, spadkowych, gospodarczych, administracyjnych i innych,
 • reprezentowanie dłużników i wierzycieli w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych, w tym egzekucyjnych,
 • reprezentowanie Klientów w prowadzonych negocjacjach z kontrahentami,
 • prowadzenie postępowań windykacyjnych, wezwania do zapłaty,reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności, składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika,monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami,
 • handel elektroniczny  tzw. e-commerce -  tworzenie regulaminów sklepów internetowych, dokumentacji związanej  z prowadzeniem e-sklepu (polityka prywatności itp.), weryfikacja pod  kątem wykluczenia klauzul abuzywnych oraz niedozwolonych postanowień umownych.


Kancelaria oferuje współpracę dla przedsiębiorców w ramach stałej obsługi bądź w konkretnej sprawie.  


Sposób wyliczenia honorarium:

 • ryczałt miesięczny – ustalany indywidualnie,  
 • stawka godzinowa – wynagrodzenie stanowiące iloczyn godzin poświęconych na realizację zleconej czynności i stawki godzinowej,  
 • stawka jednorazowa – wynagrodzenie za wykonanie zleconej czynności, np. opinii prawnej.


Za punkt wyjścia do współpracy  przyjmujemy dokładne zrozumienie potrzeb Klienta, tak aby zaoferowane rozwiązania prawne odpowiadały specyfice prowadzonej przez niego działalności.