Dla rolników

Obsługa klientów z sektora rolnictwa

 

W gąszczu dzisiejszego prawa prowadzenie niemal każdej działalności gospodarczej wymaga konsultacji i pomocy ze strony prawnika. Coraz częściej dotyczy to także rolników. Powszechne stało się zawieranie skomplikowanych umów, współpraca z kontrahentami znalezionymi w Internecie, których nie znamy i nie możemy być pewni ich uczciwości. Powodem problemów może być także opieszałość czy niekompetencja urzędników, skutecznie utrudniające prowadzenie działalności.

„Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Nawrocka Radca Prawny” kieruje swe usługi  zarówno do rolników indywidualnych, jak również producentów rolnych, producentów i przetwórców owoców i warzyw oraz przedsiębiorców trudniących się handlem artykułami spożywczymi, warzywami i owocami na rynku krajowym, a także na skalę międzynarodową. Wśród oferowanych usług, na szczególną uwagę zasługują: kompleksowa obsługa prawna z zakresu prawa rolnego, cywilnego i administracyjnego doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, obsługa prawna grup producentów rolnych.


Pomoc prawna świadczona przez naszą kancelarię obejmuje m.in. kwestie związane z:

  • bieżącą obsługą prawną producentów rolnych w aspekcie kontraktów handlowych, umów kredytu i pożyczek, prawa spółek oraz prawa pracy
  • negocjowaniem umów związanych z produkcją rolną, w tym umów na kontraktację, magazynowanie, dostawę, dystrybucję produktów rolnych
  • analizami prawnymi dotyczącymi przedsiębiorstw produkcji rolnej
  • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym i sądowym, w tym odwołań od decyzji, skarg, zażaleń, apelacji
  • zakładaniem i bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz grup producentów rolnych
  • obrotem nieruchomościami rolnymi pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi (nabywanie, dzierżawa i najem nieruchomości rolnych)
  • reprezentowaniem klientów przed inspekcjami i innymi rodzajami organów administracji, w szczególności w przypadku kontroli oraz odwołań do organów administracyjnych wyższego szczebla lub skarg do sądów administracyjnych na niezgodne z prawem działanie organów administracji
  • doradzaniem w zakresie umów kontraktacji, umów o usługi magazynowe, umów spedycyjnych i innych związanych z produkcją rolną
  • windykacja należności od kontrahentów

Nasza pomoc obejmuje również zagadnienia związane z prawem pracy, w tym dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, pracy tymczasowej i outsourcingu.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną sporów sądowych i pozasądowych na każdym ich etapie. Oferujemy zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.